Stellan Wallqvist

stellan.wallqvist@wallaw.se

 

Stellan Wallqvist arbetar huvudsakligen med


• joint ventures 
• strategic alliances 
• franchising 
• due diligence 
• företagsöverlåtelser 
 

 

Stellan Wallqvist är född i Kristianstad 1945. Efter att ha arbetat på Inrikesdepartementet 1971-1972 och som biträdande jurist hos Weibulls Advokatbyrå i Malmö 1973-1977 drev Wallqvist verksamhet i Advokatfirman Stellan Wallqvist 1977-1980 samt 1991-1994. Han var delägare i Advokatfirman Wallqvist & Bruzelius 1980-91, i Advokatfirman Landahl 1995-96, i Landahl & Wistrand Advokatbyrå 1997-98, i Advokatbyrån Wallqvist Bruzelius & Partners 1999-2013 i Advokatfirman Stellan Wallqvist 2014-2016 och sedan februari 2016 i Juristfirman Stellan Wallqvist.

 

 

Språk: Engelska, danska, svenska, tyska, franska och spanska.